Thursday, October 17, 2013

ಸಂಪು ಕಾಲಂ : ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನಳ ಮನಗೆದ್ದ ರಂಗನಾಥ! « ಅವಧಿ / avadhi

ಸಂಪು ಕಾಲಂ : ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನಳ ಮನಗೆದ್ದ ರಂಗನಾಥ! « ಅವಧಿ / avadhi

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ತಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. :)